Olen painoviestinnän opiskelija, erikoistunut ulkoasun toteutukseen ja olin työssäoppimassa kustannusyhtiö Docendo Oy:llä.

Docendolla työskentely oli hyvin erilaista kuin aikaisemmassa työssäoppimispaikassani. Koska Docendo Oy on itsenäinen yritys, sillä on tietyt graafiset ohjeet, tietyt tavat tehdä asiat ja omat tietyt rutiininsa. Näihin rutiineihin ei kuitenkaan mennyt kauan oppia, sillä jo ensimmäisestä päivästä lähtien minut toivotettiin tervetulleeksi ja selitettiin pienintä yksityiskohtaa myöten kuinka heidän yrityksessään toimitaan.

Työssäoppijana sain hyvin monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Suuritöisimmät olivat mainokset aikakausi- ja sanomalehtiin. Kuitenkin tunne oli hieno, kun näki itse suunnittelemansa ja toteuttamansa mainoksen konkreettisesti lehdessä. Sain myös suunniteltavakseni erilaisia bannereita ja kuvia Docendo Oy:n verkkokauppaan, sosiaaliseen mediaan ja uutiskirjeisiin. Näistä töistä pidin niiden vapauden takia. Banneriin tai kuvaan annettiin aihe ja mitkä kirjat banneriin pitäisi tulla. Loput sain päättää itse.

Opin Docendolla mainoksien tekemisen kautta tilan käyttöä ja suunnitelmallisuutta, sekä organisaatiokykyjä. Töiden ilmaantuessa täytyi ne pystyä laittamaan tärkeysjärjestykseen ja suunnittelemaan etukäteen milloin tekee mitäkin. Suunnitelmallisuus korostui myös siinä vaiheessa kun deadline paukkui lomaviikolla, joten työ oli tehtävä valmiiksi jo viikkoa aikaisemmin.

Parasta Docendolla oli ehdottomasti työntekijät. He ovat erittäin taitavia työssään ja jakoivat osaamistaan minullekin. Tunsin, että apua ja tarkentavia kysymyksiä oli helppo kysyä ja kaikki auttoivat aina mielellään, eikä milloinkaan tullut sellaista tilannetta, että joku ei ehtisi auttamaan. Minua jopa opetettiin keittämään kahvia!  Oli mukavaa huomata, että työssäoppijaakin pidettiin samantasoisena kuin muita työntekijöitä, ja kahvipöydässä kysyttiin minunkin mielipidettä esimerkiksi kirjan kannesta tai bannerin ulkoasusta.


Larissa