Sotapropaganda_kirja

Sotapropagandaa kotimaahan ja ulkomaille, maabrändäystä asiantuntijaryhmissä, mielikuvia hyvinvointivaltiosta – muun muassa näillä keinoin Suomi-kuvaa on vuosikymmenten varrella rakennettu.

Virpi Kiviojan, Olli Kleemolan ja Louis Clercin toimittama kirja Sotapropagandasta brändäämiseen – Miten Suomi-kuvaa on rakennettu (Docendo 2015) on ensimmäinen kokonaisesitys niistä organisaatioista ja toimijoista, joiden avulla Suomi-kuvaa on eri aikoina pyritty ulkomailla rakentamaan.

Kirjassa tarkastellaan myös sitä, miten näkemykset Suomesta ovat vaihdelleet vuosikymmenien saatossa. Suomi on vuosien mittaan nähty kulttuurimaana, lännen rajavartijana, puolueettomana demokratiana ja hyvinvointivaltiona. Nämä teemat ovat kuuluneet niin ulkomaille kuin suomalaisillekin suunnattuun tietoiseen imagotyöhön.

Kokonaan oman lukunsa ulkomaille suunnatussa Suomi-propagandassa muodostivat sotavuodet, jolloin propagandan tekijät ponnistelivat oikeuttaakseen muun muassa Itä-Karjalan miehityksen ja kamppailivat samaan aikaan Neuvostoliiton propagandaa vastaan eri tavoin.

propagandakirjoja


Eturivin asiantuntijoiden laatima teos pohtii sitä, mitä Suomi-kuva pitää sisällään ja miten sitä on rakennettu. Suomi-kuvan rakennusaineista etsitään esimerkiksi koulukirjoista, valokuvista ja diplomaattiasiakirjoista.

Oman osansa kirjassa muodostavat ulkoministeriön Suomi-kuvan rakentamista vastanneiden toimijoiden omakohtaiset muistelmat, jotka tarjoavat lukijoille mahdollisuuden saada tietoa Suomi-kuvan rakentamisesta myös niiden vuosien osalta, joista arkistot eivät vielä ole avautuneet.

propagandasivustoja

Kirjan viimeinen luku käsittelee ajankohtaista infosotaa. Ukrainan kriisin perustalta netissä toimii monia suomenkielisiä disinformaatiosivustoja.

Sotapropagandasta brändäämiseen -kirjan päälukujen otsikkoja ovat:

Helena Pilke
Sympatian hakijasta neljänneksi aselajiksi – suomalaisten sotapropagandaorganisaatioiden synty ja kehitys

Hengennostatusta, maisemakuvauksia ja hiven huumoria – sanallista sotapropagandaa Suomessa ja Suomesta vuosina 1939-1944

Olli Kleemola
Lapin maisemat ja tuhottuja kirkkoja – valokuvapropaganda Suomesta ulkomaille 1939-1944

Virpi Kivioja
Oppikirjat vaikuttamisen välineenä ja “suomalaisuuden” määrittelijöinä sodassa ja rauhassa

Elina Melgin
Tiedottajien ammattikunnan synty ja Suomen maakuvaviestintä

Louis Clerc
Ulkoasianministeriö ja Suomen maakuvapolitiikan koordinointi kylmän sodan aikana

Ville Okkonen
Kotimaista Suomi-kuvaa holhouksesta, virkakoneiston solutuksesta ja hitaasta vallankumouksesta

Petri Tuomi-Nikula:
Kantinesta EU-puheejohtajuuteen – Suomen julkisuusdiplomatia 1990-luvulla

Timo Heino
Julkisuusdiplomatian kehitysvaiheet 2000-luvulla ja nykytilanne

Teemu Moilanen
Tiekartta Suomen maabrändin rakentamiseen

Robin Brown
Maakuvapolitiikan neljä paradigmaa kansainvälisissä suhteissa

Aki-Mauri Huhtinen ja Jari Rantapelkonen
Sotapropagandan neljännesvuosisata ja Suomi, tässä luvussa hyvin esillä ajankohtainen infosota